Wieczory dla Zakochanych

Wieczory dla Zakochanych są programem przygotowującym do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Przeznaczone są zarówno dla narzeczonych, jak i par „chodzących” ze sobą, ale poważnie myślących o małżeństwie. Wieczory umożliwiają zakochanym lepsze poznanie siebie oraz swojego przyszłego męża czy żony.

Program

Podczas spotkań najważniejsza jest praca własna w parach. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw prowadzących oraz kapłana. Uczestnicy mają możliwość pełniejszego poznania swoich cech osobowości, oczekiwań, ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu, uczą się, jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Program Wieczorów dla Zakochanych umożliwia odkrywanie, czym jest naprawdę sakrament małżeństwa, i rozpoznanie roli wiary w życiu.

Wieczory dla Zakochanych spełniają wymagania Kościoła w zakresie katechez przedmałżeńskich, a ich absolwenci otrzymują zaświadczenia, które po uzupełnieniu o spotkania w Poradni Życia Rodzinnego  potrzebne będą przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego.

Informacje praktyczne

Wieczory prowadzone są w cyklu 10 spotkań, z których każde trwa około 2-3 godzin. Spotkania odbywają się we wtorki w klasztorze oo. Dominikanów przy ul. Stolarskiej w godzinach od 18.30 do ok. 21.00. W spotkaniach można uczestniczyć tylko parami. Prowadzącymi są odpowiednio przygotowani Animatorzy Spotkań Małżeńskich – małżeństwa i kapłan.

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł od osoby.


Najczęstsze pytania

Nie. Wieczory przeznaczone są dla par. Nie istnieje możliwość indywidualnego uczestnictwa.
Wieczory prowadzone są w cyklu 10 spotkań, z których każde trwa około 2-3 godzin. Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu.
Wieczory dla Zakochanych prowadzone są zawsze przez odpowiednio przygotowane małżeństwa oraz kapłana.
Zalecane jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach. Dopuszczamy maksymalnie dwie nieobecności. Przy większej liczbie nieobecności nie będzie możliwości otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Wieczorów dla Zakochanych.
Nie. Zalecane jest jednak wspólne uczestnictwo. W przypadku nieobecności jednej z osób zachęcamy i polecamy wspólne przepracowanie omawianych na spotkaniu treści przed spotkaniem kolejnym.
Koszt uczestnictwa jest ustalany na rozpoczęciu każdego nowego cyklu Wieczorów dla Zakochanych – w najbliższej edycji wynosi on 180 zł od osoby.
Wieczory dla Zakochanych to jedna z dopuszczonych przez Archidiecezję Krakowską form katechez przedmałżeńskich.
Wizyta w poradni to jeden z elementów przygotowania w ramach katechez przedślubnych. Tym samym uczestnictwo w Wieczorach dla Zakochanych nie zwalnia osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu małżeństwa z konieczności odbycia rozmów indywidualnych w Poradni Życia Rodzinnego.